users login


Contact
al administrador de la web


   

  (Lista de Correo Dance-net)


 Becas postdoctorales Beatriu de Pinós
Web ( 16 de Agosto del 2009 )

Modalitat A: Beques per fer estades de recerca postdoctoral en universitats i centres de recerca de fora de l'Estat espanyol. Queden exclosos d'aquesta modalitat els estudis de postgrau i els màsters universitaris, així com les estades a la mateixa institució on s'ha fet i/o obtingut el títol de doctorat o bé al mateix país on s'ha obtingut el títol de llicenciat/a o equivalent. Modalitat B: Ajuts a universitats del sistema universitari català, centres de recerca i fundacions hospitalàries situats a Catalunya i que fomentin la mobilitat i la incorporació de personal investigador postdoctoral. Queden exclosos d'aquesta modalitat els centres tecnològics, els centres de suport a l'activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica.