users login


Contact
al administrador de la web


   

  (Lista de Correo Dance-net)


 2ND WORKSHOP ON DYNAMICAL SYSTEMS IN THE REAL LIFE (RDS2018)
RDS2018 ( 12 de Julio del 2018 )

Lugar: Institut de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló, IMAC. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana

Pa?s: España