INICIO
Presentació  
Nodes  
Ddays  
Rtns  
Gdm  
Documents  
Projectes  
Anuncios  
Contacte  
  login usuaris

Contacto
a l'administrador de la web
contacta

   

Presentacion

La red temàtica DANCE vol ser el lloc de trobada dels investigadors espanyols en Sistemes Dinàmics i Dinàmica no-lineal amb un enfoc flexible, obert, integrador i interdisciplinar.

objectius

  Identificar problemes rellevants que podren ser estudiats conjuntament pels diversos grups minimitzant esforços i maximitzant resultats.
  Afiançant les col·laboracions ja existents entre els diferents grups d'investigació que formen part de la xarxa així com promoure altres de noves.

  Les aplicacions a la tecnologia requereixen, amb freqüència, coneixements molt amplis que no estan a disposició d'un sol grup, però si de diversos. Tals aplicacions requereixen una actitut del treball oberta a problemes diversos així com de col·laboració entre els membres de la xarxa.
Es preten una integració de les matemàtiques pures amb les exploracions numèriques per així reforçar ambdós aspectes. Aquesta metodologia és necessària per a les aplicacions actuals a la tecnologia.
  Promoure una formació més àmplia dels investigadors, exposant-los a noves tècniques i punts de vista.

activitats
Les activitats principals de la xarxa són:

La série d'escoles d'hivern "Recent Trends in Nonlinear Science", amb periodicitat anual.

La reunió biennal de la xarxa (DDays). L'objectiu d'aquesta reunió és la posada en comú dels avenços de la xarxa i la revisió dels seus objectius.

Aquest lloc web com a lloc de trobada i difusió d'informació de tots els grups integrants de la xarxa.

La xarxa va ser coordinada desde la seva creació el Juny de 2001 per Lluís Alsedà (UAB) i Amadeu Delshams (UPC). Desde Octubre de 2006 fins Desembre 2010 els coordinador varen ser Àngel Jorba (UB) i Carmen Nuñez (UVA). Desde Gener de 2011 fins a Desembre de 2014 els coordinadors varen ser Lluís Alsedà (UAB) i Enrique Ponce (US). Desde Gener de 2015 a Octubre de 2018 varen ser Tere M-Seara (UPC) i Santiago Ibañez (UNIOVI). Actualment els coordinadors són Patricia Yanguas (UPNA) i Joan Torregrosa (UAB).noticias
veure totes les notícies